رادان الکتریک تبریز در تکمیل و ادامه مسیر فروش محصولات الکتریکی و با گسترش توانمندی های فنی و مهندسی داخلی و همچنین تقویت بخش های بازرگانی خارجی خود در جهت تامین کالاهای مورد نیاز صنایع  توانسته است حضوری مستمر و موثر در راستای مشارکت در طرحهای صنعتی داشته باشد