کاربرد اینورتر در صنعت

کاربرد اینورتر در صنعت کشاورزی کشور ایران یکی از کشورهای جهان در استفادۀ نابجا از منابع آب شناخته شده و از این حیث از کشورهای کم آب آفریقایی نیز جلوتر است! با توجه به محدود بودن منابع آب های زیر زمینی و آثار مخرب زیاده روی در مصرف این منابع، از جمله حرکت آب های […]

کلید های اتوماتیک فشار ضعیف

بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظ اینکه اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام […]

انواع فیوز کاربردی در صنعت برق

فیوز چیست؟ فیوز ﻧﻮﻋﻲ رﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺧﻄﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر و اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. فیوز به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مسیر جریان مصرف کننده قرار می گیرد. در روش مستقیم تمام جریان از داخل فیوز عبور می کند و در روش غیر […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/radanele/public_html/wp-includes/functions.php on line 4615

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/radanele/public_html/wp-includes/functions.php on line 4615

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/radanele/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111